Cesta tisíce mil začíná jediným krokem
- Lao ´C
 

Reference

“Na sezení koučinku jsem přišla s (patrně nejčastější) otázkou: Zda mám či nemám udělat změnu zaměstnání, a pokud ano, tak jakým směrem? Brzy jsem zjistila, že objektivní reflexe od druhého člověka (zde odborného kouče) je velmi přínosná. Člověk si uvědomí, že se občas „plácá“ v subjektivních pocitech, kterými je natolik pohlcen, že si ani nezjistí základní informace ke všem možnostem, které by mohl využít. Koučink splnil moje očekávání. Získala jsem objektivní odstup a jasné vidění své situace, což mi umožnilo udělat si svoje závěry a rozhodnutí.“
Jitka Vaníčková, manažerka logistiky

“Krátce po absolvování vysokoškolského studia jsem se rozhodovala, kam se moje životní cesta bude ubírat. Váhala jsem, zda se vydám na dráhu akademickou nebo profesní. Petr mě naučil zvažovat výhody a nevýhody jednotlivých životních výzev a pod jeho profesionálním vedením jsem obhájila atestaci z oboru Klinická logopedie a zároveň pokračuji v doktorském studiu Speciální pedagogiky. Profesní koučink mi pomohl skloubit roli terapeuta, učitele i studenta.“
Mgr. Šárka Bocianová, klinický logoped

“Setkání s koučem panem Petrem bylo velmi příjemné. Dokáže pomoci nalézt člověku směr ve chvíli hledání sebe sama a v jeho přítomnosti se cítíte velmi uvolněně. Aktivně naslouchá vašim slovům a pomáhá vám k tomu, abyste si sami dokázali nalézt řešení. Koučink s Petrem Eliášem všem vřele doporučuji.“
Šárka Šalomonová

Reference

“Po absolvování koučinku se mi změnil život. Plány, které jsem si během hodin uvědomil a stanovil se mi postupem času splnily. Dnes si za svými sny jdu daleko odhodlaněji a snáze. Vím co a jak mám dělat. Můj kouč mi pomohl k dosažení cílů, o které jsem se snažil, a já mu za to děkuji.“
Milan Chrápavý

“Koučink s Petrem se mi líbil a podle mého je to skvělá věc, která může člověku pomoci při hledání sebe sama. Líbilo se mi, že jsem se cítil naprosto uvolněně, že jsem mu naprosto důvěřoval (aniž bychom se pořádně znali), že mě nechal mluvit, aktivně naslouchal (což není vůbec samozřejmé!), a hlavně že mě vedl k tomu, ať sám v sobě hledám řešení, aniž by mi doporučoval ta jeho (i přesto, že podle mého je to pro každého člověka, nejen odborníka, těžké se ovládat a nešířit svoje moudra :)) Každému můžu takové konzultace doporučit, jen s malým dovětkem – jedná se o dlouhotrvající záležitost, a jedna dvě tři konzultace podle mého nestačí. (To jen moje upozornění pro zájemce o koučink, že záleží jen a jen na nich, co si od toho vezmou.”
Jiří Vondráček, finanční poradce

“Ráda bych Petra Eliáše doporučila všem, kteří přemýšlí o dalších krocích ve své profesi. Coaching od nezávislého posluchače mi pomohl uvědomit si, na co se chci zaměřit i jaké kroky pro to musím udělat. Setkání mi tedy pomohlo k vytvoření pracovní vize i plánu k jejímu dosažení. S dlouholetou zkušeností v HR může p. Eliáš i poradit o současném pracovním trhu a příležitostech.”
Romana Pokorná, AIESEC Brno

“Mgr. Petr Eliáš s námi spolupracoval v rámci projektu ANABELL-PRO. Jeho obsahem byla mj. nabídka koučování zdravotních sester a nutričních terapeutů pro rozvoj pracovních schopností a dovednosti potýkat se s nástrahami náročné profese a péče o klienty/pacienty. Účastníci projektu oceňovali lidský přístup, zájem o “jejich téma”, ale i rozmanitost a hloubku pokládaných otázek ze strany kouče. V rámci projektu vznikla také brožurka Koučování a supervize, v jejímž obsahu si můžete přečíst rozhovor s Mgr. Eliášem o tom, co pro něj koučování znamená a co jej na koučování nejvíce oslovuje.”
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, ředitelka Anabell, o. p. s.

“Koučink s Petrem Eliášem mi přinesl schopnost nadchnout se pro dosažení cíle. Zamýšlím se nad věcmi, o kterých jsem neuvažovala. Je pro mne zdrojem pozitivní energie, užitečných uvědomění. Vždy to byl obohacující zážitek.“
Martina Psíková, HR Manager Czech Republic and Poland, Metso

Koučování pod vedením pana Eliáše mě naučilo dívat se a řešit pracovní vztahy a pracovní podmínky jinak. K vyřešení problémů více zapojit ostatní členy týmu. Vyčlenit čas pro zpětnou vazbu. Vyhovovalo mi časové rozložení schůzek, možnost spojení na dálku Skypem, odpolední či večerní termíny schůzek. Komunikace s panem Eliášem byla příjemná, nestresující, empatická. Jakožto nestranný člověk mě dokázal naučit, abych řešila věci od jádra problému.
Vladimíra Rohlíková, staniční sestra chirurgické ambulance, Vsetínská nemocnice a.s.
Koučink a supervize – příručka pro zdravotnický personál