Neexistují neuskutečnitelné sny. Pouze máme omezené vnímání toho, co je uskutečnitelné
- Beth Mende Connyová
 

Co je koučink a jak Vám může pomoci?

Využití koučinku pro osobní a profesní rozvoj prodělalo v posledních dvaceti letech dramatický vývoj. Dříve byla práce s koučem často povazována za projev slabosti, eventuálně osobního selhání.

Dnes koučink běžně využívají vrcholoví manažeři, úspěšní podnikatelé a lidé, kteří cítí potřebu rozvíjet své schopnosti. Koučink je pro každého, ať už pracujete v jakékoliv roli v jakémkoli zaměstnání. Život nám přináší různé výzvy. Ať už chcete udělat nějakou významnou změnu, zorientovat v tom co dál ve svém pracovním nebo osobním životě, nalézt nová řešení, dosáhnout svých cílů, byt spokojeni v práci, či jen být spokojeni sami se sebou.

Zkrátka, koučink je vhodný pro ty, co jsou ochotni překročit svoji zónu komfortu a nechtějí cekat, až “se věci samy nějak vyvinou”.

Jak koučink funguje?

Koučování probíhá v partnerském rozhovoru, který je založen na důvěře v klienta a jeho potenciál. Rozhovor kouče s klientem je veden s cílem pomoci klientovi využít jeho vlastní zkušenosti, znalosti a schopnosti k dosažení jeho cíle.

Kouč pomáhá klientovi pohlížet na jeho témata z nového úhlu a přemýšlet o nich jiným způsobem. Každý z nás má své myšlenkové konstrukce a tak občas uvízneme v bludném kruhu svých myšlenek či opakujících se vzorcích chování, což nás může limitovat. Kouč může klientovi pomoci tyto myšlenkové stereotypy rozpohybovat a nalézt tak nový pohled na věc, nové myšlenky a náhledy, což posílí jeho schopnost jednat efektivně a dosáhnout toho, co je pro něj důležité.

Klient si tak po koučování odnáší jasný pohled na jeho situaci, přehled o jeho možnostech, velmi konkrétní plán, ale hlavně odhodlání a inspiraci uchopit situaci do vlastních rukou.

Jak probíhá koučování u mě?

Jak probíhá koučování u mně?

Na prvním setkání Vás seznámím s tím, jak koučink probíhá, domluvíme organizační stránku setkávání. Vy mě seznámíte s tématem, kterým se chcete zabývat a společně zformulujeme cíl, jehož chcete koučováním dosáhnout.

Podle povahy Vaší záležitosti a stanoveného cíle se domluvíme na vhodném počtu sezení. Pouze pokud se po prvotním seznámení se s procesem koučování a se mnou rozhodnete pokračovat, domluvíme se také na platbě, v závislosti na rozsahu koučovacích sezení.

Při koučování dodržuji Etický kodex kouče, definovaný International Coach Federation (ICF). Důležitá je zejména zásada důvěrnosti (informace předané mezi klientem a koučem zůstávají pouze mezi nimi).
Vztah mezi koučem klientem je profesionální a hlavním zájmem kouče je klientův prospěch. Proto povazuji za samozřejmé vždy posoudit znalost svých profesních limitů a v případě překračující moje profesní dovednosti doporučit jiné odborné služby.

Karierní koučink

Vaše kariéra je stezka, na níž často není jen jediná správná volba kudy kráčet. Klíčem je směřování této cesty k co nejlepšímu efektu využití Vašeho potenciálu.

Pokud potřebujete ujasnění či přehodnocení Vašeho profesního směřování, pokud hledáte práci, kterou budete mít opravdu rádi, pomohu Vám:

• Pohnout se z pocitu nejistoty o vhodném pracovním uplatnění a získat jasnou vizi, definovat, jaká cesta je pro Vás správná a vytvořit plán kroku, jak se Váši vizi zrealizovat.

• Rozumět si lépe, nalézt to, k čemu dokážete zahořet vášní, v čem jste dobří a porozumět tomu, jak vše zkombinovat, abyste nalezli uspokojivou práci či měli úspěšnou kariéru.

• Uvědomit si, jaké překážky Vás na této cestě čekají, určit si strategii jak je překonat a jak při tom co nejlépe využít Vaše jedinečné schopnosti.