Kariérní koučink

Koučink pomáhá nahlížet na naše otázky z nového úhlu
a tak jednat efektivněji a dosáhnout to, co je pro nás důležité.

Koučink pomáhá stanovit si priority,
lépe určit své cíle a následně je i rychleji dosáhnout.

Koučink vede lidi k lepšímu využití
jejich potenciálu a zvýšení výkonu ve vybrané oblasti života.

Koučováním si klient dělá jasno
o postupu, jak nejefektivněji dosáhnout svého cíle.

   +420 722 662 077
“Žádný člověk není takovým hlupákem, aby nedošel k úspěchu v jedné věci, je-li v ní vytrvalý.”
- Leonardo da Vinci
 

Máte pocit, že se točíte pořád v kruhu? Ať zkoušíte cokoliv, nemůžete se pohnout vpřed? Jak se tedy dostat ze začarovaného kruhu, udělat si odstup a podívat se na věc z jiného úhlu pohledu?

Koučink umožňuje svěží pohled na Vaše cíle a nalezení cesty, která k nim vede. Pomocí koučování se lépe zaměříte na Vaše priority a zvýšíte Váši výkonnost. Uvědomíte si, co Vás zpomaluje, jak zamezit opakování chybných kroků a odejdete s jasným plánem jak uchopit věci do svých rukou.


Typické situace, kdy je koučink nejčastěji využíván:

Karierní

• Rozvoj vlastního potenciálu - změna práce, posun v kariéře, nalezení ideální práce • Úspěch, seberealizace a spokojenost v práci • Uplatnění silných osobnostních stránek • Příprava na pracovní pohovor • Nástup do nové pracovní pozice • Návrat do pracovního procesu po mateřské dovolené

Osobní & pracovní

• Zbavení se nejistoty v rozhodování - obavy, strachy • Vypořádání se se změnou (v práci či osobním životě) • Snížení stresu na pracovišti či v soukromí • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem • Syndrom vyhoření • Efektivní a asertivní komunikace s ostatními • Mezilidské vztahy v práci i v soukromí

Management

• Rozvoj manažerských dovedností • Rozvoj podřízených zaměstnanců • Rozvoj dovedností při řešení konfliktů • Zvýšení pracovního výkonu, odstranění bariér • Ujasnění si postupu v konkrétním projektu • Získání vyšší sebedůvěry pro náročné úkoly • Analýza a řešení problému • Efektivní využití času